Om byen Wigan

Wigan er en by i Manchester-området i England, ved elva Douglas. Det er ca. 25 km til Manchester, enda nærmere finner du blant annet Bolton og Warrington. Wigan by er den største i kommunen, og samtidig kommunesentrum. Byen har en befolkning rett i underkant av 100 000 innbyggere, mot litt over 300 000 i kommunen. Historisk sett ble Wigan regnet å tilhøre Lancashire fylke.

I antikken var Wigan del av et område som tilhørte brigantes-stammen, en keltisk stamme som hadde stor utbredelse i nord-England den gangen. De ble imidlertid underkuet av romerne, som erobret området like etter Kristi fødsel. Der Wigan ligger i dag, skal romerne ha anlagt en by kalt Cocclum. Allerede i middelalderen var Wigan en av de viktigste kjøpstedene i omegnen, sammen med blant andre Liverpool og nabobyen Preston.

Under den industrielle revolusjon var det en storstilt økonomisk utvikling på gang, og rask befolkningsvekst. Før hadde det vært noe småindustri som porselen og klokkemakere, nå kom det storindustri som møller og kullgruver til byen. Det hadde rWiganiktig nok vært gruvedrift i Wigan helt siden 1400-tallet, men nå ble den kraftig utvidet ved hjelp av ny industriell teknologi.

Piren i Wigan, som ligger ved kanalen som går fra Leeds til Liverpool, ble verdensberømt etter at George Orwell kalte en av sine bøker Veien til Wigan Pier. Her tok han for seg de vanskelige forholdene som arbeiderne levde under i Wigan, i de harde trettiårene. I dag har industrien gått så mye tilbake at den gamle piren og området rundt har blitt til et museum.

Wigan er kanskje ikke den vakreste byen i hele Europa, og den har ikke noen spesielle attraksjoner, som bringer mange turister inn til den gamle kullbyen. Det er imidlertid fint å få en mulighet til å se en slik ekte engelsk by før man drar på kamp.