Millioners metropol: Stor-Manchester

Stor-Manchester er en metropol og et fylke nordvest i England, med en befolkning på vel 2,7 millioner innbyggere. Det er ett av de største av slike områder i England, sammen med London og Birmingham, og inkluderer i tillegg til de større byene Manchester og Salford, og også mindre byer, som Wigan, Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Trafford og Tameside. Stor-Manchester ble organisert som fylke i 1974, etter den nye lovgivningen for lokalt selvstyre som kom i 1972. Status som byregion kom først i 2011.

Stor-ManchesteGreater Manchesterr er i underkant av 1300 kvadratkilometer, og tett bebygget. Dette er den nest største urbane regionen i hele Storbritannia. Regionen har ikke tilgang til sjøen, men grenser mot Merseyside i vest, Lancashire og West Yorkshire i nord og nordøst, og dessuten til Cheshire i sør og sørvest og Derbyshire i sørøst. Stor-Manchester er en region med en blanding av byområder, forsteder, og mer landlige strøk, men for det meste er dette et urbant område som resultat av den sterke industrielle veksten som kom her allerede tidlig på 1800-tallet. Dette var nemlig det tidlige sentrum for den industrielle revolusjon, med betydelig produksjon, særlig av bomullstekstiler. Sentrum for regionen er selvfølgelig selve Manchester by, men samtidig er det også andre mindre bykommuner med sine egne sentra i regionen. -En konsentrisk organisasjon med andre ord.

At Stor-Manchester er et fylke, har ikke lenger noen praktisk betydning, da det ikke lenger er noen fylkeskommunal administrasjon eller politikk. Lokalt selvstyre har siden 1986 vært forbeholdt kommunene. Det foregår imidlertid samarbeid mellom kommunene i regionen for å vedlikeholde fellestjenester på ulike områder. Nå snakkes det om en mer enhetlig tenkning og at det skal velges en borgermester for Stor-Manchester i 2017.

Manchester og omegnen er noe preget av at dette var tidlige industrielle byer, som senere møtte en del motgang. Likevel gjøres det mye for å oppdatere området for det 21. århundre.